Werkwijze

Printmediabanen is een 'vacature portal', bedoeld om bureaus, werkgevers en werkzoekenden één centrale 'plek' aan te bieden, waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden in de volle breedte van het printmedia banen speelveld.

Printmediabanen is zelf geen bemiddelaar in vraag en aanbod. De algehele behandeling van vacatures komt voor rekening van werkgevers zelf en/of de daarvoor gekozen bureaus die aan dit platform zijn verbonden.

Tijdens de alfa en beta fase

Per 6 maart is deze website in een eerste primaire alfa versie gelanceerd met een beperkte functionaliteit. In de komende beta versie kunnen vacatures zelf worden bewerkt en/of worden verwijderd. Ook kunnen kandidaten hun profiel uploaden en deze dan zelf bewerken.

Businessmodel

Het businessmodel voor printmediabanen.nl wordt in samenwerking met marktpartijen ontwikkeld. De uitgangspunten zijn:

 • in alfa en beta periode kunnen partners en geselecteerde marktpartijen zonder kosten gebruik maken van de diensten van printmediabanen.nl, in ruil voor een actieve rol in het verder ontwikkelen van het platform
 • het verdienmodel zal in aanvang samen met de partners van printmedianieuws.nl en blokboek.com worden ontwikkeld

Werking van deze webapplicatie

Deze webapplicatie verkeert nog in het ontwikkel stadium, derhalve omvat onderstaande verklaring van de werking de status tot nu toe.

 • voor werkgevers - werkgevers maken één gebruikersprofiel aan, ook wanneer het bedrijf meerdere vestigingen heeft. De basis van de  persoonlijke account gegevens worden verwerkt om vervolgens in te kunnen loggen en nadien vacatures te kunnen indienen. In het bedrijfsprofiel worden de basis bedrijfs gegevens geplaatst, die in elke vacature worden overgenomen. Deze kunnen per vacature worden aangepast.
  Werkgevers krijgen (na inlog) via 'onze vacatures' een lijstweergave van de actieve vacatures. Per vacature kan de inhoud worden bewerkt of verwijderd.
 • voor kandidaten - kandidaten maken één gebruikersprofiel aan. De basis van de  persoonlijke account gegevens worden verwerkt om vervolgens in te kunnen loggen en nadien één kandidaatsprofiel in te kunnen indienen. Dit profiel kan na (later) inloggen worden bewerkt of verwijderd. Een kandidaat heeft het recht haar/zijn CV niet beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde bedrijven. In dat geval kan een werkgever een verzoek indienen tot verzending.
 • sollicitanten hoeven zich niet te registreren als kandidaat. De ingevulde gegevens komen direct terecht bij de desbetreffende functionaris van het bedrijf waar gesolliciteerd wordt. Sollicitanten geven derhalve per formulier toestemming voor de verwerking van hun gegevens via de website.
 • voor bureaus - bemiddelingsbureaus die opgenomen wensen te worden in het overzicht 'bureaus', kunnen daartoe een verzoek indienen via de contactpagina. Na intake en uitleg over de werking wordt de naam van het bureau opgenomen bij de vacatures via het veld 'solliciteren via'.

Toegang

Er zijn verschillende toegangs-niveaus te onderscheiden (*)

 • niet ingelogde gebruikers hebben toegang tot:
  • 'vacatures' overzicht en achterliggende vacatures en kunnen solliciteren
  • onder 'kandidaten' kan een kandidaat zich aanmelden of een bestaande kandidaat inloggen
  • 'bureaus' overzicht bekijken, achtergrond informatie bekijken en vacatures zien die door de bureaus worden aangeboden (plus solliciteren)
  • 'werkgevers' overzicht bekeken, achtergronden en vacatures zien die door de werkgevers worden aangeboden (plus solliciteren)
 • ingelogde bedrijven hebben toegang tot:
  • al het bovenstaande (geldend voor niet ingelogde gebruikers) plus:
   • 'kandidaten' overzicht en achtergrond informatie voorzover door de kandidaat verstrekt
   • bij 'werkgevers' een lijst krijgen van eigen ingediende vacatures
   • 'aanmaken/bewerken' vacatures
   • eigen 'profiel' bekijken en bewerken
 • ingelogde kandidaten hebben toegang tot:
  • al het bovenstaande (geldend voor niet ingelogde gebruikers) plus:
   • eigen 'kandidaten' profiel bewerken

(*) Niet ingelogde gebruikers hebben nooit toegang tot:

 • kandidatenoverzicht en achterliggende detail pagina, al dan niet met foto en/of CV

Onze werkwijze

 • vraag en aanbod bundelen
 • kennis en kunde verspreiden
 • samenwerken in ontwikkeling businessmodel